درمان با روغن بنفشه

50،000 تومان

وزن: 60cc
معجزه روغنها

تنهاب بخشی از خواص روغن بنفشه :

دارای طبیعت سرد و تر است و برای رفع خارش, حرارت اضافی بدن, خشکی دماغ و رفع بی‌خوابی مفید است. مالیدن روغن بنفشه بر ملاج, پشت گوش‌ها و پیشانی برای رفع بی‌خوابی مفید است.

درمان با روغن بنفشه

50،000 تومان