مهدی فرهادی نهاد
کارشناس گیاهان دارویی

ارایه دهنده آموزش های رایگان و غیررایگان طب سنتی

نازنین قربانی
مدرس و متخصص علم زبانشناسی

ارایه آموزش های مفید و کاربردی در شاخه طب سنتی

مریم قربانی
طراح

طراح لوگو